Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Kansio-Aitta Oy
Y-tunnus: 0873052-6
PL 50
00371 Helsinki

Rekisteriasioista vastaavien yhteystiedot
email: jarmo.holm@smartphonesolutions.fi

Rekisterin nimi
Kansio-Aitta Oy:n markkinointirekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käytetään Kansio-Aitta Oy:n viestintään sekä digitaaliseen B2B-suoramarkkinointiin – perustuen vastaanottajan vastuualueeseen yrityksessään.

Rekisterin tietokentät
Henkilön nimi
Henkilön sähköpostiosoite
Henkilön titteli / vastuualue
Yrityksen nimi
Yrityksen yhteystiedot
Yrityksen toimiala

Rekisterin tietolähteet
Kansio-Aitta Oy:n asiakasrekisteri. Julkiset verkkosivut. Suomen Asiakastieto Oy:n markkinointirekisteri.

Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisterin suojaus
Rekisteri on talletettu salasanasuojattuun asiakkuudenhallintajärjestelmään, johon on pääsy Kansio-Aitta Oy:n valtuuttamilla henkilöillä Kansio-Aitta Oy:n sisällä.

Evästeet
Käytämme sivuillamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa.

Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.

Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja:
– vierailijan IP-osoite
– vierailun ajankohta
– selatut sivut ja sivujen katseluajat
– vierailijan selain

Sinun oikeutesi
Sivuillamme vierailevalla käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen ja jo tallennettujen evästeiden poistamisen. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.

Sinulla on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista. Jokaisessa lähettämässämme suorapostissa on linkki, josta vastaanottaja voi estää suorapostitukset jatkossa. Voit myös kieltää Kansio-Aitta Oy:tä käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja suoramarkkinointiin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen jarmo.holm@smartphonesolutions.fi.