Videoita VMware AirWatch EMM -järjestelmästä

Videoita elävästä elämästä sekä erilaisista teknisistä toteutuksista case-esimerkein. Olemme koonneet yhdessä AirWatchin kanssa muutamia asiakastoteutuksia eri toimialoilta.
Alla videoita sekä teknisistä toteutuksista että case-esimerkkejä globaaleista organisaatioista kuten Merck, Edison, Unispital Basel ja BPCE Group.

AirWatch Rugged Device Management

KOVAAN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN MOBIILILAITTEIDEN HALLINTA

Katso videolta, miten mm. Android-, Windows Mobile- ja Windows CE -laitteita voidaan AriWatchin EMM -järjestelmällä hallita. Nämä laitteet ovat edelleen hyvinkin paljon käytössä ja eri käyttöympäristöissä eri puolilla maailmaa.

AirWatch Certificate Management

DIGITAALISTEN SERTIFIKAATTIEN HALLINTA

Katso videolta kuinka AirWatch EMM -järjestelmä hallitsee digitaalisia sertifikaatteja. Keskitetyllä sertifikaattien hallinnalla saadaan aikaan huomattaviakin työmäärä- ja kustannussäästöjä.

Mobile Game Changer – Merck kGaA

CASE-ESIMERKKI: MERCK kGaA

Katso video yhtiöstä nimeltään Merck kGaA – kuinka sekä globaalin organisaation mobiililaitteet että omat sovellukset hallitaan ympäristössä, jossa tietoturvavaatimukset ovat maailman huippuluokkaa. AirWatch EMM -järjestelmän avulla sekä tietohallinnon että liiketoiminnan tarpeet saatiin katettua.

AirWatch Mobile Content Management (MCM)

SISÄLLÖNHALLINTA AJASTA JA PAIKASTA RIIPPUMATTA

Katso videolta kuinka eri tyyppistä sisältöä voidaan hallinta sekä tietoturvallisesti että käyttäjäystävällisesti. AirWatch EMM -järjestelmän avulla pääset kiinni haluttuun tietosisältöön joustavasti oli sitten kysymyksessä työnantajan omistama laite taikka työntekijän omistama laite. Secure Content Locker (SCL) -sovelluksella voidaan toteuttaa hyvinkin tiukkoja ja sisällön käsittelyyn liittyviä tietoturvavaatimuksia.

Mobile Game Changer – Unispital Basel

SISÄLLÖNHALLINTA AJASTA JA PAIKASTA RIIPPUMATTA

Katso video kuinka AirWatch EMM -järjestelmän avulla hallitaan hyvinkin sensitiivistä potilasdataa tietoturvallisesti ja työn tehokkuutta nostaen. Kaikki tarvittava potilasinformaatio on henkilökunnan saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta. Tämä on nopeuttanut työprosesseja sekä päätöksentekoa ja samalla nostanut työhyvinvointia.

AirWatch Solution Overview

AIRWATCH EMM -JÄRJESTELMÄN YLEISKATSAUS

Katso video AirWatch EMM -järjestelmästä yleisellä tasolla. Tarkoituksena on antaa yleiskuva järjestelmästä ja sen toiminnallisuudesta.

Mobile Game Changer – Edison SpA

CASE-ESIMERKKI: ENERGIAYHTIÖ EDISON ITALIASTA

Katso video kuinka Edison SpA hyödynsi AirWatch EMM -järjestelmää omassa liiketoiminnassaan menestyksellisesti.

Mobile Game Ghanger – BPCE Bank

CASE-ESIMERKKI BPCE -PANKKI RANSKASSA

Katso video siitä, kuinka BPCE -pankki on hyödyntänyt AirWatch EMM -järjestelmää omassa hyvinkin tietoturvasensitiivisessä liiketoiminnassaan.

AirWatch Mobile Device Management (MDM)

MOBIILILAITTDEIN HALLINTA – TÄSTÄ KAIKKI SAI AIKOINAAN ALKUNSA

Katso oheinen video, joka kertoo mobiililaitteiden hallinnasta AirWatch EMM -järjestelmän näkökulmasta. Hyvä katsaus siihen, mistä kaikki aikoinaan alkoi – laitteiden hallinnasta. EMM eli Enterprise Mobility Management on tänä päivänä paljon muutakin kuin laitteiden hallintaa.