YRITYKSENNE TARVITSEE RATKAISUJA, JOIDEN AVULLA

Uudistetaan verkkosivut vastaamaan muuttuneita myynnin ja markkinoinnin tarpeita
Hyödynnetään hakukoneoptimointia (SEO) oikeille kohderyhmille oikeilla avainsanoilla
Hankitaan uusia kävijöitä verkkosivuille laadukkaan sisällön avulla
Tuotetaan myynnille uusia liidejä tietotekniikan avulla
Nostetaan sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän tehokkuutta hyödyntämällä uutta teknologiaa

Me autamme löytämään juuri teille oikeat asiakkaat

Asiakkaiden ostopolku – matka tutustumisesta ja vertailusta aina kauppaan asti on muuttunut. Se on muuttunut itse asiassa todella paljon. Tämä asettaa sekä markkinoinnille että myynnille uusia haasteita. Vanhan maailman kylmäsoittaminen ei toimi eikä perinteisillä messutapahtumilla ja suoramarkkinoinnilla välttämättä päästä haluttuun lopputulokseen.

Mitä siis tehdä?

Sekä markkinoinnin että myynnin on puhallettava yhteen hiileen sekä tarkasteltava ostoprosessia laajempana ja monikanavaisena kokonaisuutena. Myyjillä on omat suoriutumistavoitteensa, mutta niin on myös uudistetulla verkkosivustolla.

Verkossa on oltava läsnä liidien saamiseksi

Valta on siirtynyt myyjältä ostajalle. Emme voi enää olettaa, että ostaja olisi aktiivisesti yhteydessä myyjään saadakseen itselleen tietoa kiinnostuksen kohteista. Kaikki tarvittava tieto löytyy verkosta, jossa ostajat ovat. Myynnistä on yhä enemmän tullut proaktiivista, joka asettaa myynnille uusia haasteita. Meidän on oltava läsnä verkossa (kun palveluitamme haetaan) ja meidän on samalla tarjottava sekä nykyisille että potentiaalisille asiakkaille heitä kiinnostavaa sisältöä.

Kuinka edetä asiassa?

Nykyinen käytössä oleva verkkosivusto on analysoitava. Palveleeko se ja kuinka hyvin asiakkaitamme sekä markkinoinnin ja myynnin muuttuneita tarpeita? Onko nykyinen verkkosivusto toteutettu modernia julkaisujärjestelmää hyödyntäen? Olemmeko osanneet hyödyntää oikeita avainsanoja hakukoneessa?

Oikean teknologian hyödyntäminen on muodostunut kilpailutekijäksi

Vanhassa maailmassa tietohallinto teki pääsääntöisesti teknologiaratkaisut.  Tämä oli perusteltua, koska tuolloin tietotekniikka oli riittävän monimutkaista. Teknologian kuluttajistuminen, ketterät pilvipalvelut sekä yhä helpommat ja käyttäjäystävällisemmät ratkaisut ovat muuttaneet asetelmaa peruuttamattomasti. Valta tietoteknisissä asioissa on loppupeleissä asiakkailla, joiden tulkkeina toimivat yrityksen liiketoimintajohdon edustajat. Tietohallinto toimii liiketoiminnan tarpeiden toteuttajana sekä asiantuntijana.