TUOTTEET & TYÖKALUT MUUTOKSEN TOTEUTTAMISEEN

Huolella valittu otos tietotekniikkaa hyödyntävistä teknologioista, jotka auttavat yritystä ja sen liiketoimintaa pääsemään tavoitteisiinsa. Voit myös pyytää meitä esittelemään haluttua ohjelmistoa tarkemmin klikkaamalla alla olevaa punaista kuvaketta.

Asiakashallinnan järjestelmä (CRM) myynnin tehokkuuden ja systematiikan optimoimiseksi

 • Auttaa myyntiä ja markkinointia pääsemään tavoitteisiinsa
 • Tehostaa myyntiprosessia sekä myynnin ennakointia
 • Tuottaa myynnille järjestelmällisesti liidejä automatiikan avulla
 • Kommunikoi tarvittaessa Suomen Asiakastiedon osoitepalvelun kanssa
 • Aitoa suomalaista ratkaisuosaamista ja suomen kielellä

Vine Osoitepalvelu yhdistää Suomen Asiakastiedon tietokannan, Vine CRM:n sekä Markkinoinnin automaation

 • Nykyista markkinointirekisteriä on mahdollista täydentää Vine Osoitepalvelulla
 • Tietokannasta on ladattavissa 1 000 / 10 000 / 50 000 päättäjää kiinteään kuukausihintaan
 • Tarvittaessa käytön voi aloitta Starttipaketilla kolmen kuukauden ajaksi, jonka jälkeen on mahdollisuus päättää jatkaako palvelua vai ei

Julkaisujärjestelmällä (CMS) modernisoidaan nykyiset verkkosivut vastaamaan myynnin tarpeita

 • Luo helposti uudet ja näyttävät verkkosivut, jotka myös optimoituvat kaikille mobiililaitteille
 • Tuota nopeasti uusia verkkosivuja aikaisempien sivujen yhteyteen
 • Lisää mm. kuvia, blogeja ja uutisia sivustolle nopeasti
 • Ei vaadi käyttäjältään investointia raskaaseen tietokantaan vaan kaikki toiminnallisuus on samassa paketissa
 • Toimii Googlen hakukonepalvelun kanssa sekä tarvittaessa myös asiakashallintajärjestelmään integroituna

Markkinoinnin automaation (MA) avulla aikaansaadaan uusia liidejä myynnille

 • Tuottaa myynnille nopeasti uusia liidejä eli myyntimahdollisuuksia
 • Nopeuttaa ja systematisoi viestintää sekä potentiaalisille että nykyisille asiakkaille
 • Mahdollistaa mm. verkkosivuston kävijäseurannan, erilaiset automaatiot, konversioseurannan sekä liidien pisteytykset
 • Toimii relevantin sisällön tuottajana sivustolla vierailevalle
 • Tukee Inbound -markkinointimallia sekä sisältömarkkinointia

Hakukoneoptimoinnin (SEO) hyödyntäminen verkkosivuston näkyvyydessä

 • Oikaisee orgaanisen eli maksuttoman haun korkealle hakutuloksissa avainsanojen avulla
 • Varmistaa mainosten ja kampanjoiden näkyvyyden hakutulosten ensimmäisellä sivulla
 • Seuraa verkkosivustolla tapahtuvia klikkauksia sekä raportoi myös konversioista
 • Optimoi tarvittaessa maksullista AdWords -mainontaa
 • Tuottaa lisää kävijöitä uusituille verkkosivuille

Koko yrityksen mobiilisuuden (EMM, Enterprise Mobility Management) hallinta ja hyödyntäminen liiketoiminnassa Workspace ONE -ratkaisun avulla

 • Tehostaa työprosesseja keskitetyn hallintajärjestelmän avulla
 • Valvoo tietoturvaa automaattisäännöin ilman tietohallinnon erillistä osallistamista
 • Mahdollistaa myös työntekijöiden omistamien laitteiden hyödyntämisen turvallisesti
 • Antaa mahdollisuuden turvalliseen pääsyyn eri tietovarastoihin (Intranet, pilvijärjestelmät, oma pilvi) ajasta ja paikasta riippumatta
 • Integroituu joustavasti useisiin pilviratkaisuihin sekä sähköpostijärjestelmiin

Mission Critical Push-To-Talk (MCPTT) -ratkaisu korvaa käytössä olevan vanhenevan TETRA -teknologian

 • Mahdollistaa radiopuhelinjärjestelmän toiminnan sekä paikallisesti että globaalisti
 • Hyödyntää käytössä olevia matkapuhelinverkkoja (2G, 3G, 4G) sekä WLAN -verkkoja että VHF- ja UHF -radioitaajuuksia
 • Mahdollistaa kustannustehokkaan viestinnän erityisesti kentällä toimiville organisaatioille
 • Tarjoaa sekä GPS- että  NFC -rajapinnan niitä hyödyntäville lukulaitteille ja älypuhelimille
 • Tuo monipuolisuudellaan lisäarvoa sekä turvaa kentällä toimivalle henkilökunnalle