Mustasukkaisuudelle stoppi: it-johtajan ja markkinoinnin kumppanuus tuo rahaa koko yhtiölle

Mustasukkaisuudelle stoppi: it-johtajan ja markkinoinnin kumppanuus tuo rahaa koko yhtiölle

 

Markkinoinnin edistyneet teknologiat tarjoavat hyviä keinoja kasvattaa firman liikevaihtoa ja petrata asiakaskokemuksia. Siksi it-tiimin kannattaa toimia sulassa sovussa markkinointiosaston kanssa.
Markkinointi käyttää nykyään runsaasti viimeistä huutoa olevia teknologioita, kuten tekoälyä, koneoppimista, automaatiota ja datatutkimusta. Markkinoinnin suurin ongelma on se, että osasto tarvitsee it-ammattilaisten apua näiden teknologioiden hyödyntämisessä.

Niinpä it-johtajan kannattaa digisiirtymän tiekarttaa laatiessaan kehittää holistisesti eli kokonaisvaltaisesti osastojen välistä yhteistyötä, jonka avulla yritykselle parhaat tulokset saavutetaan, CIO.com kirjoittaa.

It ja markkinointi samalla (tie)kartalla

Historiallisesti it:n ja markkinoinnin välillä on vallinnut vähänlaisesti tiukkoja siteitä; osastojen johtajat ovat lähinnä kilpailleet mustasukkaisesti siitä, kummalla on isompi teknologiabudjetti. Digioloissa yhteistyön pitää parantua, jotta markkinointiväki kykenee hyödyntämään omia ohjelmiaan yrityksen eduksi.
Juuri it-johtajat ovat vastuussa siitä, että markkinointi otetaan tiiviimmin mukaan organisaatioiden digistrategioihin ja niiden vaatimiin tiekarttoihin. It -osastokin hyötyy yhteistyöstä, sillä se lisää myös heidän voimia vastata markkinoinnin ja muiden sidosryhmien tarpeisiin.

CIO, keskity liiketoiminnan tuloksiin

It:n ammattilaisten on hyvä luopua yleisistä ja perinteisistä ennakkoasetelmista, joiden mukaan it-osasto auttaa vasta sitten, kun joku älyää apua pyytää. Nykyoloissa tällainen reagointi on liian hidasta, jolloin vaikkapa big datan tai koneälyn avaamat väylät bisnesten kehittämiseen jäävät huomaamatta.

Markkinoinnin moderneista teknologioista (martech 2.0) saadaan revittyä enemmän irti, kun johtoryhmän jäsenet molemmilla osastoilla keskittyvät aikaansaamaan hyödyllisiä ja mitattavissa olevia vaikutuksia yrityksen tulokseen.
Markkinoinnin ja it:n uudella kumppanuudella riittää työtä esimerkiksi asiakasvaihtuvuuden syiden etsimisessä ja vaihtuvuuden suitsemisessa datapainotteisilla keinoilla.

Kumppanuuden onnistuminen riippuu siitä, miten it ja markkinointi onnistuvat sopimaan mittaustavoista. Tulosten mittaaminen on huipputärkeää, sillä sen avulla markkinoinnin valitsemia strategioita voidaan muuttaa vaikka lennossa eli tilanteiden mukaan.

Liikevaihdon kasvu on kaikki

Sekä markkinoinnin toimintoja ja tietohallinnon investointeja voidaan ohjata ennakoivan analytiikan sovelluksilla, jotta rahat saadaan käytettyä tehokkaimmin ja liikevaihdolle kasvua luoden. Molempien osastojen rahankäyttöä on tietenkin syytä säätää tilivuoden eli budjettikauden aikana.

It:n rooli kehittyy nopeasti kohti markkinoinnin investointien tehokkaampaa ohjausta ja martechin tarjoamien innovaatioiden hyödyntämistä. Tässäkin kohtaa painopiste on firman myynnin kasvussa.
Yrityksen teknologiasta vastaavana johtajana CIO:n on aika ottaa tarkemmin selkoa siitä, mitä ne markkinoinnin heput omalla käytävällään oikein puuhaavat. Avustaminen (martechin) digitaalisen tiekartan luomisessa on hyvä alku.

No Comments

Post A Comment